3 วัน
จำนวนวัน
สิงคโปร์
เมือง
ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย.
เวลาเดินทาง

head

•Marina Bay Sands ล่องเรือ Bumboat รอบเมอไลอ้อนพาร์ค
•Universal Studio of Singapore
•เกาะเซนโตซ่า
•ชอปปิ้ง ไชน่าทาวน์
DEPARTURE/RETURN LOCATION Singapore Changi Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Airfare
 Entrance fees
Guide gratuity
1

วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-Marina Bay Sands - เมอร์ไลออนพาร์ค-ล่องเรือ Bumboat

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เค้าเตอร์ D
สายการบิน Tiger Air  เที่ยวบินที่  TR2103 ออกเดินทาง 08.50
12.10 น. เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า โดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการขายสินค้าเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี ทำให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบันสิงคโปร์มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และยังได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและพม่า สิงคโปร์มีประชากรน้อยจึงต้องพึงพาแรงงานจากต่างชาติในทุกระดับ สิงค์โปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินที่มั่งคั่งที่สุดประเทศนึงในโลก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่ 1)
14.00 น. ไป Marina Bay Sands ตึกสูงที่แปลกประหลาดหรูหราใหญ่มหึมาโดดเด่นที่มีเรือลอยฟ้าขนาดใหญ่ เชื่อมต่อสามอาคาร อาคารก่อสร้างใหม่ชื่อ Marina Bay Sands ที่รวมของแหล่งธุรกิจชั้นนำ แหล่งท่องเที่ยวและบันเทิงขนาดใหญ่แห่งเอเชียเลย เป็นโรงแรมหรูที่มีห้องพักกว่า 2500 ห้อง มีสวนลอยฟ้า ร้านอาหาร สระน้ำ บนรูปทรงคล้ายเรือขนาดใหญ่ชื่อว่า the Sands SkyPark®  มีแหล่งชอปปิ้งของร้านแบรนดังๆ มารวมกันไว้ที่นี่ เช่น Bally, Cartier, CHANEL, Ferragamo, Franck Muller, Gucci, Hermès, Hublot, Hugo Boss, Louis Vuitton, Miu Miu, Omega, Patek Philippe, Prada, Tiffany & Co. and Yves Saint Laurent เป็นต้น และยังมีแหล่งบันเทิงชั้นนำให้คุณได้ใช้เวลาและเสียสตางต์ ตลอดทั้งวันทั้งคืนใน โรงหนังชั้นนำ ไนท์คลับหรู คาสิโน ระดับ world class เป็นต้น
17.00 น. นำท่านเยี่ยมชมนำท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนพาร์ค (Merlion Park ) ชม เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ผ่านชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึง
ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ หลังจากนั้นนำท่านล่องเรือ Bumboat ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของแม่น้ำสิงคโปร์และวิถีชีวิถความเป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำใจกลางสิงคโปร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
2

วันที่สอง Universal Studio of Singapore-เกาะเซนโตซ่า-Songs of the sea

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
 1. พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
 2. Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
 3. Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
 4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
 5. Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
 6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
 7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง (อาหารกลางวันอิสระเพื่อให้ท่านได้สนุกอย่างเต็มที่)

อาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center) หลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับการ ช้อปปิ้ง สินค้ามากมาย เช่นตัวการ์ตูน ของฝากที่ระลึก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บนเกาะเซนโตซ่า
หลังจากนั้นนำท่านชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ (The Song of The Song Show ) ลีลาอันพลิ้วไหวของแสงเลเซอร์
3

วันที่สาม China Town -ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

10.00 น. นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ถนนออชาร์ด มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
13.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Changi International Airport เดินทางโดยสายการบิน Tiger Air
เที่ยวบินที่ TR 2112 ออกเดินทางเวลา 15.30 น.
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
12 ธันวา – 17 ธันวา 10,500 5,900 5,900 10,500 2,500
30 มกรา – 5 กุมภา 12,500 6,900 6,900 12,500 2,500
24 กุมภา – 1 มีนา 12,500 6,900 6,900 12,500 2,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 12 มื้อ
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 • บริการท่านโดยรถตู้ Toyota Grand Hiace Cabin หรือ Toyota Alphard

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • Passport

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
asia-1782429_1920
marina-bay-1250206_1920
marina-bay-1347334_1920
supertree-1158602_1920
singapore-431421_1920
singapore-1383055_1920
asia-1782429_1920