สบายดีเมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน

หลวงพระบาง ประเทศลาว

สบายดีเมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน

฿21,900

Category:

กำหนดวันเดินทาง

 • ตุลาคม 59

  • 24-26
 • พฤศจิกายน 59

  • 14-16
 • ธันวาคม 59

  • 28-30
 • มกราคม 60

  • 15-17

เพื่อนบ้านของเราที่เรามักจะมองข้าม ลาวยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันไม่น้อย เส้นชีวิตของลาวคือแม่น้ำโขงเป็นตัวทำหน้าที่แบ่งเขตแดนกับประเทศไทย สำหรับประเทศเล็กๆอย่างลาวนั้น แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีความหลากหลายที่น่าประหลาดใจ  ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง วิถีชีวิตแห่งลุ่มแม่น้ำ โขง ทัวร์ลาวชมความงดงามของวัดวาอาราม หรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่ผสมผสานศิลปทางตะวันตก จารีตประเพณีที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ลาวต่างๆ เช่น หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุจอมศรี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง ถ้ำจังวังเวียง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว ล้วนแล้วแต่น่าเดินทางไปสัมผัส

DEPARTURE/RETURN LOCATION Wattay International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED  Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

 

Additional information

จำนวนวัน

3 วัน

เมือง

หลวงพระบาง

เวลาเดินทาง

ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค.