ค้นหาแพ็คเกจทัวร์ที่ต้องการ

ปลายทางยอดนิยม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น
แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย
แพ็คเกจทัวร์ยุโรป
แพ็คเกจทัวร์ยุโรป
แพ็คเกจทัวร์อเมริกา
แพ็คเกจทัวร์อเมริกา
หรือเลือกจาก

รายการทัวร์ยอดนิยม

สบายดีเมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน

เพื่อนบ้านของเราที่เรามักจะมองข้าม ลาวยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันไม่น้อย เส้นชีวิตของลาวคือแม่น้ำโขงเป็นตัวทำหน้าที่แบ่งเขตแดนกับประเทศไทย สำหรับประเทศเล็กๆอย่างลาวนั้น แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีความหลากหลายที่น่าประหลาดใจ  ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง วิถีชีวิตแห่งลุ่มแม่น้ำ โขง ทัวร์ลาวชมความงดงามของวัดวาอาราม หรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่ผสมผสานศิลปทางตะวันตก จารีตประเพณีที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ลาวต่างๆ เช่น หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุจอมศรี
3 วัน
หลวงพระบาง