เวียดนามใต้ 3 วัน โฮจิมินห์ ซิตี้-อุโมงค์กุ่จี-ชมวิวตึก Bitexco

เมืองโฮจิมินห์ หรือที่เราเคยรู้จักกันในชื่อไซง่อน เป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่มีความงดงามของตึกรามบ้านช่องแบบตะวันตก  เริ่มต้นใช้เวลาค้นพบเสน่ห์ของเมืองนี้กันที่ Lam Son Square ที่ตั้งอยู่ในกลางของเมืองโฮจิมินท์ ต่อด้วยการไปเยี่ยมชมโรงละครโอเปร่า Saigon Opera House อาคารที่สวยงามและมีอายุเก่าแก่กว่า
3 วัน
โฮจิมินห์ ซิตี้