เวียดนามเหนือ 4 วัน ฮานอย-ซาเปา

ฮานอยเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียตนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 1553 มีอายุ 1,000 ปี ซึ่งเป็นปีที่จักรพรรดิลีไทโด ทรงสถาปนาพระราชวังทังลองขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้ ฮานอย ในภาษาเวียดนาม ฮา แปลว่า
4 วัน
ซาปา, ฮานอย