6 วัน 4 คืน
จำนวนวัน
โตเกียว ฮาโกเน่ ประเทศญี่ปุ่น
เมือง
ม.ค., ก.พ., มี.ค.
เวลาเดินทาง

เล่นสกีในรีสอร์ท
ล่องเรือในทะเลสาบฮาโกเน่ ชมภาพหิมะตกปกคลุมภูเขาเสมือนดอกซากุระกำลังบานสะพรั่ง ช่างเป็นทัศนียภาพที่เหนือคำบรรยาย
แช่ออนเซ็น
เด็ดสตรอว์เบอร์รี่จากต้นไม่อั้น
****ฟรีบริการ Wifi *อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

DEPARTURE/RETURN LOCATION Narita International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED Accommodations
Local transportation
Professional guide
 Entrance fees
NOT INCLUDED  Airfare
Guide gratuity

 

1

วันที่ 1-2 กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – พระใหญ่ไดบุทซึ – ล่องเรือทะเลสาบฮาโกเน่ – แช่ออนเซน

20.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 640
22.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
06.15 น. ถึงสนามบินนาริตะ ตรวจเอกสารเข้าเมือง และ รับสัมภาระ แล้วเริ่มเดินทางชมวิวฟูจิ
08.30 น. เดินทางสู่ “วัดไดบุสึ” ที่เมืองคามาคุระสักการะพระใหญ่ไดบุสึ ซื้อเครื่องรางนำโชคตามศรัทธา
10.30 น. เดินทางต่อไปเมืองฮาโกเน่ เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวห่างออกมาราว 100 กิโลเมตร ให้ท่านได้สัมผัสลมหนาวที่ผัดอย่างแผ่วเบาระหว่างที่ท่านล่องเรือในทะเลสาบพร้อมทั้งชมภาพหิมะตกปกคลุมภูเขาเสมือนดอกซากุระกำลังบานสะพรั่ง ช่างเป็นทัศนียภาพที่เหนือคำบรรยาย
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ณ ร้าน Kohanso ภัตตาคารชื่อดังริมทะเลสาบฮาโกเน่
12.30 น. เมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองฮาโกเน่ พาทุกท่านล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ และหากท้องฟ้าแจ่มใส ท่านก็จะได้มองเห็นพร้อมเก็บภาพความงดงามของภูเขาไฟฟูจิซัง ด้วย
12.30 น. หลังจากล่องเรือชมทัศนียภาพกันเรียบร้อยก็ พาท่านไปท้าทายพาหนะสุดเสียว Hakone Ropeway “กระเช้าลอยฟ้า” มุ่งหน้าสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่เป็นบ่อกำมะถันพวยพุ่งขึ้นมาตลอดทาง ระหว่างทางจะพาท่านแวะทานไข่ดำต่ออายุตามความเชื่อดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นว่าทานไข่ดำ 1 ใบ สามารถต่ออายุได้ 7 ปี กันเลยทีเดียว ซึ่งไข่ดำนี้เกิดจากความร้อนจากใต้พิภพของบริเวณนี้ที่แต่เดิมเป็นภูเขาไฟมาก่อนจึงมีความร้อนที่สามารถต้มไข่จนสุดได้กันเลยทีเดียว
18.00 น. นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ท่านสามารถใส่ชุดยูกาตะ และ แช่บ่อน้ำร้อนญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น เพื่อความผ่อนคลายได้ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำบริเวณห้องอาหารของโรงแรม
19.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Yamagishi Ryokan พักผ่อนตามอัธยาศัย
3

วันที่ 3 – เพลิดเพลินกับการเล่นสกีที่ฟูจิเทนสกี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก แล้วจึงเช็คเอ้าทออกจากที่พัก เดินทางสู่ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท
09.00 น. สนุกสนานกับหิมะและอากาศหนาวกันที่ “ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท”เป็นสกีรีสอร์ทเล็กๆตั้งอยู่บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีมุมมองที่ดีในการชมภูเขา บริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก สามารถเล่นรถเลื่อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น
(ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องเล่น และ ชุดสำหรับเล่นสกี ประมาณ 12,000 เยน)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารดังประจำเมือง
19.00 น. กลับสู่ที่พัก โรงแรมฟูจิ พรีเมี่ยม รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
4

วันที่ 4 – ชมภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะเอ้าเลท

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. พาท่านชม “ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5” เส้นทางอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นมา 2,305 เมตร เมื่อขึ้นมาถึงตรงนี้จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ ทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิที่หาดูที่ไหนไม่ได้แล้ว เก็บวิวภูเขาไฟฟูจิ สักกะระเทพเจ้าฟูจิชินไกเซ็น ผู้ปกปักรักษาภูเขาไฟฟูจิซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของญี่ปุ่น และ เลือกซื้อของฝากประจำท้องถิ่นตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร “Katsuya” ร้านข้าวหมูทอดทงคัตสึ และ ทะเลทอดชื่อดัง
13.00 น. ต่อจากนั้นพาท่านไปต่อกันที่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเดียวกับบ่อน้ำ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะและทะเลสาบยามานะกาโกะ เป็นบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดของภูเขาไฟฟูจิ และค่อยๆ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุนลงมา โดยใช้เวลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อน้ำทั้งหมด 8 บ่อนี้ อีกทั้งชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่านี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพรแตกต่างกันไปในแต่ละบ่อ อย่างเช่น สุขภาพ ความรัก เป็นต้น และหากวันไหนที่อากาศดีๆ ก็จะสามารถมองเห็นภาพสะท้อนของฟูจิจากบ่อน้ำที่นี่ได้ด้วย
15.00 น. เดินทางชอปปิ้งสินค้าลดราคาที่ “โกเทมบะเอ้าทเลท(Gotemba Outlet)” เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ราคาถูกกว่าปกติ แถมลดราคาอีก 30% กันได้เต็มที่ อาทิ Coach, Lacoste, Louise Vuitton, Chanel, Timberland, Swatch เพื่อไม่ขัดอรรถรสในการชอปปิ้งรับปะทานอาหารอย่างอิสระ
20.00 น. กลับสู่ที่พัก โรงแรม อาปา โตเกียวเบย์ มากุฮาริ  พักผ่อนตามอัธยาศัย
5

วันที่ 5 – ศาลเจ้าเมจิ – ชอปปิ้งฮาราจูกุ - ชอปปิ้งชิบูย่า - - ชอปปิ้งชินจูกุ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางไปที่ Harajuku หรือสยามฉบับญี่ปุ่น คุณจะได้ชมการแต่งCosplay หลุดโลกของวัยรุ่นญี่ปุ่น ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัยที่ถนน Takeshita-Dori ไหว้ศาลเจ้าเมจิ และเดินชมห้าง Kiddy Land ห้างน่ารักๆที่จะทำให้คุณอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง!! เดินชมสินค้าแบรนด์เนมมากมายบนถนน omotesando hills ซึ่งเป็นถนนแบรนด์เนมระดับโลก อาทิ LV, Channel,Prada
11.00 น. ชอปปิ้งเต็มอิ่ม ณ Shibuya ที่คุณจะได้ช้อปกระจายที่ห้างShibuya109 ห้างแฟชั่นสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา เตรียมเงินไปช้อปให้ดีล่ะ และถ้ายังไม่จุใจพอยังสามารถไปได้อีกหลายห้างเช่น ห้างIsetan ห้าง Parco1-2-3 ห้าง Muji ฉบับต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ และ พลาดไม่ได้กับ ร้าน Onisuka Tiger Shop ใหญ่
**ถ่ายรูปกับรูปปั้นหมาฮาจิโกะ สัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์อันดังไปทั่วทั้งโลก**
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านราเม็งข้อสอบชื่อดัง
 13.00 น. ชอปปิ้งเต็มที่ ณ Shinjuku เที่ยวห้างอีกมากมายที่มีอยู่เต็มไปหมด อาทิ Isetan ห้าง มัสซึโมโต้คิโยชิ ร้านร้อยเยน เป็นต้น แวะทานโดนัทรสชาติเด็ดที่1 ในญี่ปุ่น Krispy Donut หรือ เลือกซื้อแบรนด์เนมมือสองราคาไม่แพงได้ที่ร้าน Second Hand
 16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ “ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ” ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen นอกจากการเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่แล้ว สิงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซึ่งเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้และในช่วงค่ำ ๆ ก็จะมีการเปิดไฟประดับให้กับเจ้าหุ่นยักษ์นี้ด้วย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
20.00 น. กลับสู่ที่พัก โรงแรม อาปา โตเกียวเบย์ มากุฮาริ พักผ่อนตามอัธยาศัย
6

วันที่ 6 -ไร่สตอว์บอร์รี่ - ชอปปิ้งห้าง Aeon – เดินทางกลับสู่ประเทศไทย-กรุงเทพฯ

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. เดินทางไปยังฟาร์ม “Kawatsura Strawberry Farm” เลือกเด็ดสตรอว์เบอร์รี่สดๆรสหวานชุ่มลิ้น จากต้นทานให้อิ่มหนำ แล้วจึงเลือกซื้อใส่กล่องกลับมาฝากครอบครัวได้ตามอัธยาศัย
10.00 น. ท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างAeon เลือกซื้อของฝากราคาประหยัด และ ละลายเงินเยนก่อนกลับไทย
15.00 น. เดินทางสู่สนามบินนาริตะ เลือกซื้อของฝาก Duty Free ตามอัธยาศัย
17.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG – 677
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
มกรา 40,000 20,900 30,000 20,900 9,000
กุมภา 43,000 20,900 30,000 20,900 9,000
มีนา 42,000 20,900 30,000 20,900 9,000

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พัก 4 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 9 มื้อ
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทผู้เดินทาง 8 ท่าน บริการท่านโดยรถตู้ commuter 10 ที่นั่ง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
16059289546_c516dfcd5e_h
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88
gundam-1010971_960_720
6931_01
japan-217882_1920
2238917_orig
pirate-1207149_960_720
konanso_introroten1
mount-fuji-827744
View to Fuji Mountain and Ashi Lake at Hakone region