6 วัน 4 คืน
จำนวนวัน
ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
เมือง
ม.ค., ก.พ.
เวลาเดินทาง


เล่นหิมะกันอย่างจุใจในเมืองสีขาวโพลนที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในประเทศญี่ปุ่น ฮอกไกโดสีขาวที่ท่านจะได้สัมผัสการเล่นสกีที่ท่านจะสนุกสนาน มิรู้ลืม ณ รูสึทซึ สกีรีสอร์ท ต่อจากนั้นพาท่านเดินชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค ของเมืองโอตาร เข้าเมืองชมหอนาฬิกาเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโร***พิเศษสุดๆทานปู 3 อย่างปูทาราบะ, ปูขน, ปูสุไว กันอย่างบุฟเฟ่ต์ + แช่ออนเซ็นธรรมชาติ***

บริการระดับ 5 ดาว ในราคาเพียง 49,500 บาท เป็น PDR-Slot trip คุณภาพเสมือนทัวร์ส่วนตัว
DEPARTURE/RETURN LOCATION Chitose International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED Accommodations
Local transportation
Professional guide
 Entrance fees
NOT INCLUDED  Airfare
Guide gratuity

 

1

วันที่ 1-2 กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบิน Chitose – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – หมู่บ้านพื้นเมืองชาวไอนุ – หุบเขานรกไอกำมะถันพวยพุ่ง - นอนพักออนเซ็น

21.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 670
23.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
08.00 น. ถึงสนามบินชิโตเสะ ตรวจเอกสารเข้าเมือง และ รับสัมภาระ แล้วจึงเดินทางสู่เมืองโทยะ
09.30 น. เดินทางมาถึงทะเลสาปโทยะโกะล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ ชื่นชมความงามของธรรมชาติในทะเลสาบท่ามกลางหุบเขาใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบโทยะ
13.00 น. นำท่านสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮอกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปจับจอง … ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง “ระบำพื้นเมือง” พร้อมชม “บ้านจำลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้ นอกจากนั้น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์
15.30 น. มุ่งหน้าสู่จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อกำมะถัน ที่มีควันพวยพุ่งปกคลุมทั้งหุบเขา
จนเป็นที่มาของชื่อหุบเขานรก
17.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hotel หรือ เทียบเท่า รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**พิเศษ** หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” (Onsen) น้าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่รรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง พักผ่อนตามอัธยาศัย
3

วันที่ 3 – ชิมซูชิที่เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและหีบเพลงอันขึ้นชื่อ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก แล้วจึงเช็คเอ้าทออกจากที่พัก เดินทางสู่เมือง โอตารุ
09.00 น. เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เป็นหน้าด่านของญี่ปุ่นสู่ประเทศรัสเซีย เมืองนี้จึงมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่าง ญี่ปุ่น และ รัสเซีย ที่อนุรักษ์เอาไว้ให้ชมมากมาย
11.00 น. เดินชม คลองโอตารุ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ คลองยาว 1.5 กิโลเมตร ตัดเลียบริมอ่าวและโกดังเก็บของท่าเรือ ในวันที่น้ำนิ่งจะเห็นภาพโกดังสะท้อนกับพื้นน้ำ ในบรรยากาศสุดโรแมนติก และชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารสไตล์ยุโรปที่มี นาฬิกาไอน้ำ ที่มีเพียง 2 แห่งในโลกตั้งอยู่ด้านหน้า เลือกซื้อเครื่องแก้ว และ กล่องดนตรีที่เราสามารถตกแต่งเองได้แบบไม่มีใครเหมือน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ข้าวหน้าทะเล ซูชิขึ้นชื่อ ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
13.00 น. เดินชม รอบคลองโอตารุ บริเวณถนนซาไกมาจิ พาท่านเลือกซื้อชีสเค้กชื่อดังที่ร้าน Le Tao ร้านชีสเค้กสุดอร่อย เนื้อบางเบานุ่มละมุนลิ้น ที่ใครมาฮอกไกโดเป็นต้องแวะเวียนมาชิม และ ซื้อฝากกลับไปกันทุกคน ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารสไตล์ยุโรปที่มี นาฬิกาไอน้ำ ที่มีเพียง 2 แห่งในโลกตั้งอยู่ด้านหน้า เลือกซื้อเครื่องแก้ว และ กล่องดนตรีที่เราสามารถตกแต่งเองได้แบบไม่มีใครเหมือน
16.00 น. เดินทางสู่เมืองซับโปโร
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
4

วันที่ 4 – เมืองซัปโปโร – อาคารอิฐแดงทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – โรงงานชอคโกแลต

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก
09.00 น. นำท่านสู่ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด อาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เป็นความภูมิใจของชาวซัปโปโร สร้างมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเมืองซัปโปโร เดินชมประวัติของเมือง ข้าวของเครื่องใช้ ภาพถ่ายและนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเมืองซัปโปโร
11.00 น. เดินชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ภัตตาคารชื่อดังประจำเมือง
13.00 น. ชมโรงงานขนมชิโรอิ โคอิบิโตะ ขนมขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร และ ได้รับการโหวตว่าเป็นของฝากขึ้นชื่อ 1ใน5 ของญี่ปุ่น ที่ทำจากชอคโกแลตขาวจากแม่วันพันธุ์ดี และ คุกกี้ที่อบจนกรอบได้ที่ โรงงานซึ่งสร้างเป็นธีมปาร์คให้ท่านชมกรรมวิธีการผลิตและเดินชมอย่างสนุกสนาน
16.00 น. เดินทางสู่เมืองซับโปโร
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น บริเวณตรอกราเม็ง การรวมตัวของร้านราเม็งชั้นยอดที่เปิดบริการมายาวนานบนตรอกเล็กๆ จนได้ชื่อว่าเป็นตรอกราเม็งที่อร่อยที่สุดของเมืองซัปโปโร
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
5

วันที่ 5 – เล่นสกีเต็มวัน ที่ Rusutsu Skiresort

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าบริเวณ ที่พัก
09.00 น. เดินทางสู่ Resutsu Ski Resort เล่นสกีเต็มวันตามอัธยาศัย เลือกลงฝึกคอร์สการหัดเล่นสกีสั้นๆ โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ เล่นสโนว์บอร์ด และ สัมผัสกับหิมะอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงภัตตาคาร
 17.00 น.  รับประทานอาหารเย็น
 18.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
6

วันที่ 6 - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย-กรุงเทพฯ

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. เดินทางสู่สนามบิน ชิโตเสะ เลือกซื้อของฝาก DutyFree ตามอัธยาศัย
10.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG – 671
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
18 มกรา – 23 มกรา 49,500 25,900 40,500 25,900 10,500
25 มกรา – 30 มกรา 49,500 25,900 40,500 25,900 10,500
12 กุมภา – 17 กุมภา 49,500 25,900 40,500 25,900 10,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พัก 4 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 12 มื้อ
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 • บริการท่านโดยรถตู้ Toyota Grand Hiace Cabin หรือ Toyota Alphard

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • Passport

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
japan-1186641_1920
ice-carving-837377_1920
japan-1186641_1920
snow-carving-837401_1920
snow-monkeys-1394883_1920