5 วัน 3 คืน
จำนวนวัน
ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
เมือง
พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
เวลาเดินทาง

jp-head

•เก็บผัก และ สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนอย่างใกล้ชิด ปาร์ตี้บาร์บีคิวกลางทุ่งนา
•สัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นโบราณที่หมู่บ้านชาวไอนุ
•ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ  
•ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค ของเมืองโอตารุ
•ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล
•ชมวิวที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของโลก นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาHakodate
•ชมหอนาฬิกาเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโร
***พิเศษทานปู 3 อย่างปูทาราบะ, ปูขน, ปูสุไว + แช่ออนเซ็นธรรมชาติ***
บริการระดับ 5 ดาว ในราคาเพียง 42,500 บาท เป็น PDR-Slot trip คุณภาพเสมือนทัวร์ส่วนตัว
DEPARTURE/RETURN LOCATION Chitose International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Airfare
 Entrance fees
Guide gratuity
1

วันที่ 1-2 กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบิน Chitose – เก็บผัก และ สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนอย่างใกล้ชิด – ปาร์ตี้บาร์บีคิวกลางทุ่งนา – ชมหมู่บ้านชาวไอนุ - นอนพักออนเซ็น

21.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 670
23.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
08.30น. ถึงสนามบินชิโตเสะ ตรวจเอกสารเข้าเมือง และ รับสัมภาระ แล้วจึงเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่า ใต้สุดของเกาะฮอกไกโดคุณภาพดี เก็บผักสดๆ มาทำปาร์ตี้บาร์บีคิวทานในมื้อเที่ยง
12.00 น. ปารตี้บาบีคิวที่ฟาร์มของชาวนาท้องถิ่นของฮอกไกโด บริการท่านด้วยผักสดๆจากฟาร์ม เนื้อวัวชั้นดี (มีเนื้อหมูสำหรับผู้ไม่ทานเนื้อวัวบริการ) และ เบียร์สดซัปโปโรแท้ๆ
15.00 น. นำท่านสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮอกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปจับจอง … ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง “ระบำพื้นเมือง” พร้อมชม “บ้านจำลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้ นอกจากนั้น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์
18.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hotel หรือ เทียบเท่า รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**พิเศษ** หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” (Onsen) น้าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่รรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง พักผ่อนตามอัธยาศัย
3

วันที่ 3 – ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ – เมืองท่าฮาโกดาเตะ – อาคารไปรษณีย์เก่า - ชมวิวที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของโลก ที่เขา Hakodate – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก แล้วจึงเช็คเอ้าทออกจากที่พัก
09.00 น. นำท่านชม “หมีสีน้ำตาล” พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ  และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้
11.00 น. เดินทางมาถึงทะเลสาปโทยะโกะ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ ชื่นชมความงามของธรรมชาติในทะเลสาบท่ามกลางหุบเขาใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ข้าวอบหม้อดิน บริเวณทะเลสาบ แล้วจึงออกเดินทางสู่เมือง Hakodate ปากทางสู่เกาะฮอกไกโด
16.00 น. เดินทางมาถึงเมือง Hakodate พาท่านชมอาคารไปรษณีย์เก่า (Hakodate Mejikan) ที่เป็นโกดังอิฐแดงสร้างอยู่ริมอ่าวฮาโกดาเตะ ปัจจุบันเป็นที่ขายของที่ระลึก ร้านของฝาก ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ชั้นดีที่เหมาะแก่การถ่ายรูปและเดินเล่น
**พิเศษ**นั่งกระเช้าสู่สู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ จากความสูง 334 เมตรเหนือนระดับน้ำทะเล ชมวิวรูปเว้าของเมืองและอ่าวฮาโกดาเตะ ที่ได้รับการโหวตว่าเป็นวิวที่สวยที่สุด 1ใน3 ของโลกเลยทีเดียว
18.00 น. รับประทานอาหารบนยอดเขาฮาโกดาเตะ และ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
4

วันที่ 4 – เมืองซัปโปโร – อาคารอิฐแดงทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ชิมซูชิที่เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและหีบเพลงอันขึ้นชื่อ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก แล้วจึงเช็คเอ้าทออกจากที่พัก เดินทางสู่เมือง โอตารุ
09.00 น. เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เป็นหน้าด่านของญี่ปุ่นสู่ประเทศรัสเซีย เมืองนี้จึงมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่าง ญี่ปุ่น และ รัสเซีย ที่อนุรักษ์เอาไว้ให้ชมมากมาย
11.00 น. เดินชม คลองโอตารุ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ คลองยาว 1.5 กิโลเมตร ตัดเลียบริมอ่าวและโกดังเก็บของท่าเรือ ในวันที่น้ำนิ่งจะเห็นภาพโกดังสะท้อนกับพื้นน้ำ ในบรรยากาศสุดโรแมนติก และชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารสไตล์ยุโรปที่มี นาฬิกาไอน้ำ ที่มีเพียง 2 แห่งในโลกตั้งอยู่ด้านหน้า เลือกซื้อเครื่องแก้ว และ กล่องดนตรีที่เราสามารถตกแต่งเองได้แบบไม่มีใครเหมือน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ข้าวหน้าทะเล ซูชิขึ้นชื่อ ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
13.00 น. เดินชม รอบคลองโอตารุ บริเวณถนนซาไกมาจิ พาท่านเลือกซื้อชีสเค้กชื่อดังที่ร้าน Le Tao ร้านชีสเค้กสุดอร่อย เนื้อบางเบานุ่มละมุนลิ้น ที่ใครมาฮอกไกโดเป็นต้องแวะเวียนมาชิม และ ซื้อฝากกลับไปกันทุกคน

ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารสไตล์ยุโรปที่มี นาฬิกาไอน้ำ ที่มีเพียง 2 แห่งในโลกตั้งอยู่ด้านหน้า เลือกซื้อเครื่องแก้ว และ กล่องดนตรีที่เราสามารถตกแต่งเองได้แบบไม่มีใครเหมือน

16.00 น. เดินทางสู่เมืองซับโปโร
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
5

วันที่ 5 - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30น. เดินทางสู่สนามบิน ชิโตเสะ เลือกซื้อของฝาก DutyFree ตามอัธยาศัย
10.55น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG – 671
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.45น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
12 พฤษภา – 17 พฤษภา 42,500 35,900 42,500 35,900 10,500
30 มิถุนา – 5 มิถุนา 42,500 35,900 42,500 35,900 10,500
24 กรกฎา – 1 กรกฎา 43,500 36,900 43,500 35,900 10,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 12 มื้อ
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 • บริการท่านโดยรถตู้ Toyota Grand Hiace Cabin หรือ Toyota Alphard

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • Passport

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
hokkaido-639412_1920
hokkaido-636119_1920
hokkaido-639412_1920
lake-356671_1920
bear-990431_1920